|  AKCE 2022  |  AKCE 2021  |  AKCE 2020  |  AKCE 2019  |  AKCE 2018  |  AKCE 2017  |  AKCE 2016  |  AKCE 2015  |  AKCE 2014  |  AKCE 2013  |  AKCE 2012  |  AKCE 2011  |  AKCE 2010  |  AKCE 2009  |  AKCE 2008  |  AKCE 2007  |  AKCE 2005/2006  |  STARŠÍ AKCE  |
AKCE 2021:
 
Fotografie1. Horkovodní přípojky pro Vila domy Truhlářská ulice
místo: Karlovy Vary-Stará Role
Objednatel: Karel Holoubek Trade Groupe o.z. Teplárna K. Vary.
Termín realizace: duben 2021
 
Fotografie2. Horkovodní přípojka pro Rezidenci Růžový vrch
místo: Karlovy Vary
Objednatel: Karel Holoubek Trade Groupe o.z. Teplárna K. Vary.
Termín realizace: květen 2021
 
Fotografie3. Rekonstrukce sekundárních rozvodů UT a TUV Modenská
místo: Karlovy Vary-Doubí
Objednatel: Karel Holoubek Trade Groupe o.z. Teplárna K. Vary.
Termín realizace: květen až srpen 2021
 

Fotografie4. Rekonstrukce horkovodních rozvodů tepla DN 115 vč. provizorního potrubí DN 100 – Fibichova ul., Janáčkova ul.
místo: Karlovy Vary-Stará Role

Objednatel: Karel Holoubek Trade Groupe o.z. Teplárna K. Vary.
Termín realizace: červenec až září 2021
 

Fotografie5. Horkovodní přípojka, Zahradní ulice LD Ellen
místo: Karlovy Vary

Objednatel: Karel Holoubek Trade Groupe o.z. Teplárna K. Vary.
Termín realizace: říjen 2021
 
 

 

 
Návrat na home page